PROJECTEN UITGELICHT

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum

Buitenplaats Beresteijn Voorschoten

WIJ ZIJN MEES

MEESBOEK NIEUWS OVER ONS EN DE BRANCHE

Planschade in de Omgevingswet, een compleet nieuw speelveld! 1600 1065 Mees Ruimte & Milieu

Planschade in de Omgevingswet, een compleet nieuw speelveld!

MEES Merkt op: Planschade in de Omgevingswet, een compleet nieuw speelveld! Planschade ontstaat voor degene die door een planologische wijziging nadelige gevolgen ondervindt in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak. In de Omgevingswet wordt planschade opgenomen onder de overkoepelende term ‘Nadeelcompensatie’. Hieronder wordt…

lees meer
Mees opent haar deuren in Utrecht! 1512 2016 Mees Ruimte & Milieu

Mees opent haar deuren in Utrecht!

Eindelijk is het zover! Naast de kantoren in Haarlem en Zoetermeer beschikken we sinds het februari over een geweldig kantoor in Utrecht. Onze juristen, planologen en milieukundigen werken graag in de omgeving waar ze wonen. Zo blijven ze op de hoogte via lokale media en kunnen ze een relatie opbouwen…

lees meer
Meesboek
Wanneer treedt mijn omgevingsvergunning in werking? 1360 482 Mees Ruimte & Milieu

Wanneer treedt mijn omgevingsvergunning in werking?

MEES merkt op: Wanneer treedt mijn omgevingsvergunning in werking? Bij een ontwikkeling zijn vaak meerdere activiteiten van een omgevingsvergunning benodigd, zoals een omgevingsvergunning activiteit bouwen of afwijken bestemmingsplan. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) zijn voor deze activiteiten verschillende momenten van inwerkingtreding opgenomen. Als initiatiefnemer is het van…

lees meer
Ruimtelijke onderbouwing - MEES
Ontheffing beschermde soorten voor bouwprojecten moeilijker te verkrijgen 1024 683 Mees Ruimte & Milieu

Ontheffing beschermde soorten voor bouwprojecten moeilijker te verkrijgen

MEES merkt op: Ontheffing beschermde soorten voor bouwprojecten moeilijker te verkrijgen Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen altijd meerdere belangen te worden meegewogen. Eén daarvan betreft het behoud van aanwezige beschermde soorten of natuurwaarden. Hiertoe dient een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden, waaruit geregeld blijkt dat zich ter plaatse van een bouwlocatie beschermde…

lees meer
Onzekere tijden door het PAS! 150 150 Mees Ruimte & Milieu

Onzekere tijden door het PAS!

MEES merkt op: onzekere tijden door het PAS! Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) staat op losse schroeven. Dat heeft het Europees Hof van Justitie op 9 november 2018 geoordeeld in haar uitspraak over de prejudiciële vragen die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) eerder heeft gesteld. Prejudiciële…

lees meer
Flora- en faunawet verleden tijd… 700 523 Mees Ruimte & Milieu

Flora- en faunawet verleden tijd…

Met ingang van het nieuwe jaar is de natuurwetgeving flink op de schop gegaan. Hoewel in de volksmond nog lang gesproken zal worden van een flora- en faunawetontheffing, is dit begrip verleden tijd. De nieuwe wet vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet met als doel een…

lees meer

NIEUWSBRIEF BLIJF OP DE HOOGTE

Wij delen regelmatig nieuwe artikelen, projecten en andere interessante informatie. Wil je op de hoogte gehouden worden? Vul dan hier je e-mailadres in.

SCHRIJF U NU IN