Aanpassing van de AERIUS calculator

Aanpassing van de AERIUS calculator

Aanpassing van de AERIUS calculator 1199 799 Mees Ruimte & Milieu

Na de update van AERIUS 2020 op 15 oktober 2020, is er een nieuwe update van de AERIUS calculator ophanden. De update is een reactie op tussenuitspraak van de ABRvS van 21 januari 2021 over het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)’. Een van de gebreken

Wat betekent dit voor berekeningen uitgevoerd vóór de update?

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in het achterhoofd is naar verwachting voor berekeningen van de gebruiksfase een update nodig als er voor het project – of indien nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming – nog geen onherroepelijke vergunning is.

 

12 juli 2021