Belangrijke wetswijzigingen binnen het omgevingsrecht in 2014

Belangrijke wetswijzigingen binnen het omgevingsrecht in 2014

Belangrijke wetswijzigingen binnen het omgevingsrecht in 2014 150 150 Mees Ruimte & Milieu

Transformatie van bestaand vastgoed naar een nieuw gebruik wordt procedureel vereenvoudigd. Hierdoor kan veel sneller worden ingespeeld op wensen uit de markt, waardoor leegstand wordt verholpen of zelfs voorkomen. De verwachting is dat medio 2014 de kruimelgevallenregeling zal worden aangepast door het van kracht worden van de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Zo zal de beperking tot 1.500 m2 komen te vervallen, waarbij als enige restrictie geldt dat het bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroot wordt. Daarnaast kan deze transformatie nu met behulp van een reguliere procedure in plaats van een uitgebreide procedure mogelijk worden gemaakt.