Coördinatieregeling toepassen? Bespreek het nu!

Coördinatieregeling toepassen? Bespreek het nu!

Coördinatieregeling toepassen? Bespreek het nu! 1024 683 Mees Ruimte & Milieu

De coördinatieregeling (Afdeling 3.6 Wet ruimtelijke ordening) wordt steeds vaker gebruikt. Dat door hierdoor de benodigde procedures worden gestroomlijnd en niet meerdere procedures naast of na elkaar hoeven te worden doorlopen, wordt als een groot voordeel gezien. Maar met name de verkorte beroepsgang, waarbij geen rechtsgang bij de rechtbank geldt (direct Raad van State), heeft de populariteit van deze regeling doen toenemen. 

Onder de Omgevingswet is straks coördineren ook mogelijk, echter wordt dit een andere regeling dan de huidige van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Veel gemeenten voelen zich nog onzeker over de Omgevingswet en hebben twijfels of zij voldoende zijn voorbereid. Dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen in regels waar nog geen ervaring mee is opgedaan zoals de toekomstige coördinatieregeling. 

Wanneer coördineren belangrijk is voor de realisatie van uw project, dan is het raadzaam deze in eerste instantie zoveel mogelijk nog onder de huidige regeling te laten verlopen. Om onder het huidige regime te vallen, moeten de besluiten (zoals: omgevingsvergunningen, bestemmingsplan en overige vergunningen) die benodigd zijn voor het project dit jaar gecoördineerd ter inzage liggen. Dit betekent dat halverwege dit jaar al een aanvraag omgevingsvergunning bouwen moet worden ingediend. Men verwacht dat veel procedures nog dit jaar in gang worden gezet. Dat betekent dat de nodige afstemming met de gemeente moeten plaatsvinden om het besluitvormingsproces rond het project in te passen in de drukke agenda’s van het college B&W en de gemeenteraad. 

Het is dus nu het moment de opties tot coördineren met de gemeente te bespreken. Uiteraard kunt u ook contact met ons bureau opnemen om de mogelijkheden al even te verkennen.