Bemiddeling met bevoegd gezag

BEMIDDELING MET BEVOEGD GEZAG

Mees Ruimte & Milieu behartigt uw belangen bij de realisatie van de beoogde ontwikkeling gedurende het toestemmingsproces. Wij hebben alle kennis en vaardigheden in huis om een gedegen gesprekspartner te zijn van de betrokken actoren, waaronder het bevoegd gezag. Wij kennen de belangen van de betrokken partijen en zorgen ervoor dat de procedure voor alle partijen soepel verloopt. Wij weten inmiddels dat een aanpak die gericht is op samenwerking, het beste werkt en leidt tot een spoedige afhandeling.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. ing. Erik-Jaap Scheer
T: 06-46018067

Ingrid Hazeleger
T: 06-53575607

PROJECTEN BEMIDDELING MET BEVOEGD GEZAG

Bio Warmte Installatie Waterpas Den Haag