Beoordeling vergunningplicht omgevingsvergunning milieu

Het is van belang dat u weet wat voor type uw bedrijf is. Het type bedrijf bepaalt namelijk in hoeverre u verplicht bent om een omgevingsvergunning milieu aan te vragen of een melding te doen aan het bevoegd gezag.

Hierbij worden 4 type bedrijven onderscheiden:

Type A-bedrijven hebben geen vergunningsplicht en hoeven bij oprichting of wijziging geen melding te doen aan het bevoegd gezag. Dit zijn bedrijven waar de activiteiten weinig (negatieve) invloed hebben op het milieu, zoals bijvoorbeeld kantoren, banken en peuterspeelzalen.

Voor type B-bedrijven is het voldoende om bij oprichting, wijziging of uitbreiding van het bedrijf bij het bevoegd gezag de activiteiten te melden met een speciaal meldingsformulier. De mogelijkheid bestaat dat het bevoegd gezag enkele aanvullende onderzoeken verlangt, bijvoorbeeld een geluidsonderzoek. Voorbeelden van Type B-bedrijven zijn tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en bedrijven uit de metaalelektro-industrie.

Type C-bedrijven zijn verplicht een omgevingsvergunning milieu aan te vragen en indien van toepassing een deel van hun activiteiten te melden in het kader van het Activiteitenbesluit. Hieronder vallen bijvoorbeeld mengvoederbedrijven en ziekenhuizen.

Bij IPPC-bedrijven geldt een specifieke regeling.

Wanneer wij voor u het type bedrijf bepalen, komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

drs. ing. Marcel Andela
E: marcel.andela@meesruimteenmilieu.nl
T: 06-53575614

Ingrid Hazeleger
E: ingrid.hazeleger@meesruimteenmilieu.nl
T: 06-53575607