Bestemmingsplan

BESTEMMINGSPLAN OM UW ONTWIKKELING DE NODIGE RUIMTE TE GEVEN

Wanneer uw project niet past binnen het geldende bestemmingsplan, kan het bevoegd gezag er op basis van de Wet ruimtelijke ordening voor kiezen om de verwezenlijking van dit bouwvoornemen op de twee volgende manieren alsnog mogelijk te maken.

  1. door middel van een omgevingsvergunning die de initiatiefnemer moet aanvragen
  2. door het bestemmingsplan voor het projectgebied opnieuw vast te stellen. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat de gemeente het bouwvoornemen met een bestemmingsplanprocedure mogelijk maakt.

In veel gemeenten komt de inhoud van het plan in samenwerking met de initiatiefnemer tot stand. Steeds vaker komt echter de aanzet tot het ontwikkelen van een plan bij de initiatiefnemer te liggen. Dit betekent dat de initiatiefnemer een compleet of delen van een bestemmingsplan moet aanleveren bij de gemeente.

Het betreft de volgende onderdelen:

  • Verbeelding: Op de afbeelding is af te lezen welke bestemmingen de betreffende gronden hebben.
  • Regels: In de regels wordt beschreven op welke manier de grond gebruikt mag worden en wat er op deze grond gebouwd mag worden.
  • Toelichting: In de toelichting wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes die in het plan staan opgenomen.

Mees verzorgt graag voor u alle aspecten van een bestemmingsplan van een enkel milieuonderzoek tot een volledig plan, bestaande uit verbeelding, regels en toelichting. Wij zetten er graag onze tanden in.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. Iskander Dias
T: 06-52690078

PROJECTEN BESTEMMINGSPLAN

Verde Vista Meerburg

Plataanhout Zoetermeer

De Zangvogel fase 1 en 2 Vlaardingen

De Helden van Gorkum