(deel) Omgevingsplan

OMGEVINGSPLAN OM UW ONTWIKKELING DE NODIGE RUIMTE TE GEVEN

Wanneer uw project niet past binnen het omgevingsplan, kan het bevoegd gezag er voor kiezen om de verwezenlijking van dit bouwvoornemen op de twee volgende manieren alsnog mogelijk te maken.

  1. door middel van een omgevingsvergunning die de initiatiefnemer moet aanvragen
  2. door een deel van het omgevingsplan voor het projectgebied opnieuw vast te stellen. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat de gemeente het bouwvoornemen met een omgevingsplanprocedure mogelijk maakt.

In veel gemeenten komt de inhoud van het plan in samenwerking met de initiatiefnemer tot stand. Steeds vaker komt echter de aanzet tot het ontwikkelen van een plan bij de initiatiefnemer te liggen. Dit betekent dat de initiatiefnemer delen van het aan te passen omgevingsplan moet aanleveren bij de gemeente.

Mees verzorgt graag voor u alle aspecten die nodig zijn om het omgevingsplan aan te passen van een enkel milieuonderzoek tot een volledig plan.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. Iskander Dias
T: 06-52690078

PROJECTEN BESTEMMINGSPLAN

Buitenplaats Beresteijn Voorschoten

Villa in Aerdenhout

Jumbo City Forum Rotterdam

Jozefpark Hillegom