Milieuonderzoeken en beschouwingen

MILIEUONDERZOEKEN EN BESCHOUWINGEN

De verschillende milieuonderzoeken ten behoeve van planologische procedures en vergunningen kunnen wij voor u verzorgen. Dat doen wij zelf of in samenwerking met een van onze partners. Het gaat hier o.a. om de volgende onderzoeken:

  • Akoestisch onderzoek
  • Luchtkwaliteitsonderzoek
  • Ecologisch onderzoek
  • Watertoets
  • Bodemonderzoek
  • Archeologisch onderzoek
  • Externe veiligheid
  • Bedrijven en milieuzonering
  • Verkeer- en parkeeraspecten

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

Ingrid Hazeleger
T: 06-53575607

ing. drs. Marcel Andela
T: 06-53575614

PROJECTEN MILIEUONDERZOEKEN EN BESCHOUWINGEN

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum