Inspraak & Zienswijze

INSPRAAK EN ZIENSWIJZE DOOR MEES JURIDISCH TEAM

Bent u het oneens met besluitvorming van de gemeente of een ander overheidsorgaan? Wij zorgen er voor dat uw belangen worden ingebracht en meegewogen bij de besluitvorming met een inspraakreactie of zienswijze. Hiervoor hebben wij de juiste mensen in dienst, met kennis van het omgevingsrecht en ervaring met juridische procedures.

Wilt u meer informatie over onze juridische dienstverlening? Wij horen graag hoe wij u met ons Juridisch Team kunnen ondersteunen.

mr. Aaron Groeneveld
T: 06-25224742

Anouk van Dam LLB
T: 06-15168907

PROJECTEN

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum