Juridisch team

BEPERK UW JURIDISCHE RISICO’S MET MEES JURIDISCH TEAM

Deze dienstverlening past binnen onze missie, omdat het beperken van juridische risico’s een belangrijk onderdeel is van het Permissiemanagement-traject en in hoge mate bepaalt in hoeverre het traject soepel en volgens planning verloopt. Daarom bieden wij juridische ondersteuning tijdens het Permissiemanagement-traject. Maar ook daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan onafhankelijk juridisch advies over zaken waar partijen tegen aan lopen bij het verwezenlijken van (ver)bouwplannen en planologische initiatieven. Ook hiervoor kan voortaan een beroep worden gedaan op ons Juridisch Team met de volgende diensten:

Wilt u meer informatie over onze juridische dienstverlening? Wij horen graag hoe wij u met ons Juridisch Team kunnen ondersteunen.

mr. Aaron Groeneveld
T: 06-25224742

Anouk van Dam LLB
T: 06-15168907

PROJECTEN

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum