Omgevingsscan

OMGEVINGSSCAN VOOR MEER DUIDELIJKHEID

Het (her)ontwikkelen van locaties en gebieden is complex en risicovol. Welke omgevingsaspecten wegen mee en wat zijn de (financiële) gevolgen voor het gehele ontwikkelingsproces? Nog voordat een verbintenis met de beoogde locatie wordt aangegaan, is het raadzaam hier zicht op te hebben. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft Mees Ruimte & Milieu de omgevingsscan ontwikkeld.

De scan geeft inzicht in de randvoorwaarden en belemmeringen die voorvloeien uit de planologische kaders en milieuomstandigheden van de projectlocatie. Aan de hand van de inventarisatie van verschillende milieutechnische en ruimtelijke aspecten stellen wij een plan van aanpak op. In het plan staan de benodigde onderzoeken, procedures en overige aspecten opgenomen die relevant zijn voor de realisatie van het plan. Hierdoor heeft u inzicht in de samenhang tussen het bouwplan, de (on)mogelijkheden van de locatie en de realisatiestrategie.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. Iskander Dias
T: 06-52690078

ing. drs. Marcel Andela
T: 06-53575614

PROJECTEN MILIEU RUIMTESCAN

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum