Milieueffectrapportage (MER)

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (MER)

Als uw project grote gevolgen kan hebben voor het milieu, dan is de kans groot dat er een milieueffectrapportage (MER) gemaakt moet worden. Deze is nodig om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming. Voor bouwinitiatieven is al snel een beoordeling ten aanzien van de m.e.r.-plicht benodigd. Deze kan bestaan uit een eenvoudige vormvrije m.e.r-beoordeling, maar kan ook direct leiden tot de vaststelling dat er een m.e.r.-procedure moet worden gevolgd.

Wanneer sprake is van een m.e.r.-plicht, dan is het belangrijk om eerst helder te krijgen welke procedure doorlopen moet worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een plan- m.e.r. en een project-m.e.r. Deze bepalen de te doorlopen procedure. Het maakt voor ons niet uit welke voor uw project van toepassing is (hoewel we de meest uitgebreide wel het meest uitdagend vinden…).

Wij maken het graag voor u in orde.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. ing. Erik-Jaap Scheer
T: 06-46018067

ing. drs. Marcel Andela
T: 06-53575614

PROJECTEN

Bio Warmte Installatie Waterpas Den Haag