Permissiemanagement: ‘van willen naar mogen’

PERMISSIEMANAGEMENT VAN WILLEN NAAR MOGEN

Het verkrijgen van toestemming om in Nederland iets te ontwikkelen is sterk aan het veranderen, o.a. door mondige burgers en wijzigende wetgeving. Het vergt een andere aanpak dan voorheen. Een specialisme dat wij “permissiemanagement” noemen. Dat gaat verder dan alleen het leveren van diensten om de vergunningen te verkrijgen. Permissiemanagement houdt in dat wij het gehele traject begeleiden van ‘willen’ naar ‘mogen’. Daarvoor voelen wij ons verantwoordelijk. En we halen alles uit de kast om een initiatief, ongeacht de omvang, mogelijk te maken. Wat ons betreft mag geen enkele ontwikkeling stranden of onnodig vertragen, want elk initiatief verdient een soepele afhandeling. Voor het realiseren van een bouwproject zijn uiteenlopende vergunningen, ontheffingen en toestemmingen benodigd. Deze zijn niet altijd even eenvoudig te verkrijgen. Bovendien kunnen er eisen worden voorgeschreven die de realisatie van een bouwproject ernstig belemmeren. Permissiemanagement van Mees Ruimte & Milieu is daarom gericht op het zo snel mogelijk verkrijgen van de optimaal vergunde situatie.

  • Hoe sneller de vergunningen en ontheffingen zijn verkregen, hoe sneller u kunt starten.
  • In de vergunning wordt voldoende rekening wordt gehouden met het doel en de uitvoering van uw initiatief en uw toekomstplannen. Om dit te bewerkstelligen, voeren wij voor u uitvoerig overleg met het bevoegd gezag, waardoor de gestelde eisen kritisch worden beoordeeld, bijgesteld of verwijderd.
  • De optimaal vergunde situatie houdt eveneens in dat uw initiatief niet zomaar tijdens een bezwaar- en beroepsprocedure kan worden afgeschoten, waardoor al het werk opnieuw dient te worden uitgevoerd.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. ing. Erik-Jaap Scheer
T: 06-46018067

Ingrid Hazeleger
T: 06-53575607

PROJECTEN PERMISSIEMANAGEMENT

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum