Permissiestrategie

DE JUISTE STRATEGIE VOOR UW INITIATIEF

Op basis van een milieu-ruimtescan en/of vergunningeninventarisatie kunnen wij een weldoordachte permissiestrategie ontwikkelen. Dit houdt in dat we vooraf bepalen hoe we de benodigde toestemmingen gaan verkrijgen.

Bepaalde vergunningaanvragen dienen bijvoorbeeld gezamenlijk te worden ingediend in verband met onlosmakelijkheid.
Voor andere aanvragen kan het verstandiger zijn om deze juist separaat in te dienen.
Ook bij de keuze voor de te volgen procedure is er vaak sprake van een keuzemogelijkheid. Zoals de mogelijkheid om in plaats van een omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ een ‘postzegel’-bestemmingsplan-procedure te doorlopen. Het maken van die keuze is belangrijk omdat het bepalend is voor het verdere verloop van de procedure.

Samen met u komen we tot een weldoordachte permissiestrategie. Hierin spelen de proceduretermijn, het risico op een beroepsprocedure, de kwetsbaarheid van een vergunningenonderdeel en volgorde van het bouwproces een rol.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. ing. Erik-Jaap Scheer
T: 06-46018067

PROJECTEN MILIEU RUIMTESCAN

Verde Vista Meerburg

Plataanhout Zoetermeer

De Zangvogel fase 1 en 2 Vlaardingen

De Helden van Gorkum