Permissiestrategie

DE JUISTE STRATEGIE VOOR UW INITIATIEF

Op basis van een omgevingsscan en/of vergunningeninventarisatie ontstaat de mogelijkheid een weldoordachte permissiestrategie te ontwikkelen. Onder de Omgevingswet bestaan er keuzemogelijkheden voor de te hanteren procedure. Zo bestaat de mogelijkheid om in plaats van een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit een wijziging van het omgevingsplan uit te voeren.

Samen met u komen we tot een weldoordachte permissiestrategie. Hierin spelen de proceduretermijnen, het risico op een beroepsprocedure, de kwetsbaarheid van een vergunningenonderdeel en volgorde van het bouwproces een rol.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. ing. Erik-Jaap Scheer
T: 06-46018067

PROJECTEN MILIEU RUIMTESCAN

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum