Training Omgevingswet

TRAININGEN BIJ MEES

De tijd van vanzelfsprekende waardestijging van vastgoed ligt achter ons. Doorlopende rentekosten zijn niet meer met waardestijgingen te compenseren. Een slechtlopende of vergeten procedure, waardoor vertraging ontstaat, brengt dus onnodig veel kosten met zich mee. Mees verzorgt daarom (omgevingswet)trainingen die bij u op het bedrijf kunnen worden gegeven. Uw medewerkers leren het instrumentarium te gebruiken die de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening), Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en Crisis- en herstelwet bieden. Hierdoor versnelt u de procedures, maakt u het proces beter beheersbaar en verlaagt u de kosten van uw project.

Naast de reguliere trainingen op basis van bestaande wetgeving, verzorgt Mees nu ook trainingen voor de geplande Omgevingswet. Deze wet zal naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden. Het is van belang om voor die tijd goed op de hoogte te zijn van de veranderingen en hoe hier mee om te gaan.
De ontwikkelingen van de Omgevingswet volgen wij nauwlettend. Met onze expertise en ervaring ondersteunen wij u om goed voorbereid te zijn. We hebben twee trainingen ontwikkeld welke betrekking hebben op de Omgevingswet:

  • Projectmanagement implementatie Omgevingswet: wij begeleiden voor u het traject, dat nodig is om de Omgevingswet bij u op de juiste wijze te implementeren.
  • Training ‘Wat betekent de Omgevingswet voor u?’ In deze training  krijgt u een goed beeld van wat de geplande wet inhoudt en brengen we samen met u in kaart wat de gevolgen zijn voor uw organisatie.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. ing. Erik-Jaap Scheer
T: 06-46018067

PROJECTEN MILIEU RUIMTESCAN

Verde Vista Meerburg

Plataanhout Zoetermeer

De Zangvogel fase 1 en 2 Vlaardingen

De Helden van Gorkum