Inventarisatie vergunningen en toestemmingen

DE VERGUNNINGENLAST HELDER IN KAART

Bij projectontwikkeling kunnen verschillende vergunningstelsels van toepassing zijn. De vergunningenlast, en in het bijzonder de meest kritische vergunningen, zijn vaak van invloed op de planologische procedure. Wanneer in een vroeg stadium duidelijk is wat de vergunningenlast is, worden extra kosten en vertraging voorkomen.

Met behulp van een vergunningeninventarisatie wordt de totale vergunningenlast in kaart gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • omgevingsvergunningactiviteiten (o.a. nieuw gebouw bouwen; boom of beplanting onderhouden of weghalen; bouwwerk of deel van een bouwwerk slopen, of asbest verwijderen)
  • sloopmelding;
  • omgevingsvergunning wateractiviteit;
  • omgevingsvergunning natuuractiviteit;
  • omgevingsvergunning op basis van de provinciale omgevingsverordening.

Bij de rapportage wordt een vergunningenmatrix opgenomen, waarin de (mogelijk) benodigde vergunningen overzichtelijk zijn weergegeven. Bij toepassing van de coördinatieregeling wordt eveneens een advies gegeven over de mogelijk te coördineren vergunningen.

 

 

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. ing. Erik-Jaap Scheer
T: 06-46018067

PROJECTEN MILIEU RUIMTESCAN

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum