Inventarisatie vergunningen en toestemmingen

DE VERGUNNINGENLAST HELDER IN KAART

Bij projectontwikkeling kunnen verschillende vergunningstelsels van toepassing zijn. Door in een vroeg stadium duidelijk te krijgen wat de vergunningenlast is, kunnen wij voorkomen dat u vertraging oploopt en extra kosten moet betalen.
Met behulp van een vergunningenmatrix inventariseren we de totale vergunningenlast. Zowel de vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn ondergebracht, als de overige vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen. Het gaat hier o.a. om vergunningen in het kader van de Waterwet, m.e.r.-procedure, Flora & fauna wet, Natuurbeschermingswet of bestemmingsplan.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. ing. Erik-Jaap Scheer
T: 06-46018067

PROJECTEN MILIEU RUIMTESCAN

Verde Vista Meerburg

Plataanhout Zoetermeer

De Zangvogel fase 1 en 2 Vlaardingen

De Helden van Gorkum