Wijzigingsplan

WIJZIGINGSPLAN BIJ EEN BESTEMMINGSWIJZIGING

Een bestemmingsplan kan een wijzigingsbevoegdheid bevatten. Een wijzigingsbevoegdheid wordt vaak toegepast wanneer nieuwe ontwikkelingen bij het opstellen van een bestemmingsplan nog niet geheel duidelijk zijn. In de wijzigingsbevoegdheid staat omschreven onder welke voorwaarden het college van burgemeester en wethouders bevoegd is de betreffende bestemming(en) te wijzigen. Wij kunnen u helpen een wijzigingsplan op te stellen en de geboden ruimte in een wijzigingsbevoegdheid te benutten om uw project tot uitvoering te brengen.

Mees stelt een wijzigingsplan op conform wettelijke richtlijnen. De gemeente doorloopt vervolgens de bestemmingsplanprocedure op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De toelichting van het plan bevat een beschrijving van de beoogde ontwikkeling en van de daaraan ten grondslag liggende gedachten. In de plantoelichting beschrijven wij de ruimtelijke, milieutechnische en juridische aspecten, die samen het kader vormen voor de uitvoering van het plan. Indien noodzakelijk voor de uitvoerbaarheid van het project, worden milieutechnische onderzoeken door Mees uitgezet en gecoördineerd, zodat de onderbouwing van het wijzigingsplan als toereikend kan worden beschouwd.

Voor de doorlooptijd van het project is het belangrijk dat er regie gehouden wordt op het vast te stellen wijzigingsplan. Wij geven daarom sturing aan de voortgang van het project, waaronder het verzorgen van het permissieoverleg. In onze visie mag geen enkele ontwikkeling stranden of onnodig worden vertraagd, want iedere ontwikkeling verdient een soepele afhandeling.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. Iskander Dias
T: 06-52690078

ing. drs. Marcel Andela
T: 06-53575614

PROJECTEN WIJZIGINGSPLAN

Verde Vista Meerburg

Plataanhout Zoetermeer

De Zangvogel fase 1 en 2 Vlaardingen

De Helden van Gorkum