Mees Ruimte & Milieu

Het traject voor het verkrijgen van toestemming om in Nederland een project te ontwikkelen is aan het veranderen. Het vereist een andere aanpak dan voorheen. Wij vertalen dit in een specialisme dat wij “permissiemanagement” noemen. Dat gaat verder dan alleen het leveren van diensten om vergunningen te verkrijgen. Permissiemanagement houdt in dat wij het gehele traject begeleiden van ‘willen’ naar ‘mogen’. Daarvoor voelen wij ons verantwoordelijk. We halen alles uit de kast om een initiatief, ongeacht de omvang, mogelijk te maken. Wat ons betreft mag geen enkele ontwikkeling stranden of onnodig vertragen, elk initiatief verdient een soepele afhandeling.

info@meesruimteenmilieu.nl

085-7440838