MEES betrokken bij opleiden studenten!

MEES betrokken bij opleiden studenten!

MEES betrokken bij opleiden studenten! 1600 821 Mees Ruimte & Milieu

Mees betrokken bij opleiden studenten

Sinds dit jaar is Mees Ruimte & Milieu betrokken bij het opleiden van studenten binnen het omgevingsrecht. Wij zijn door Hogeschool Leiden en TU Delft benaderd om een bijdrage te leveren aan het studieprogramma.

Hogeschool Leiden
In het kader van de opleiding HBO Rechten in Leiden wordt ieder tweede leerjaar een blok gewijd aan het omgevingsrecht. Dit jaar heeft Mees het bij dit blok behorende aftrapcollege verzorgd. Op verzoek van de school zullen we volgend jaar ook verder meedenken over de inhoud van het project.

TU Delft
De faculteit bouwkunde van TU Delft geeft in het tweede jaar het vak Ontwerp- en Bouwmanagement. Wet- en regelgeving in de bouw vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Door Mees is college gegeven over de huidige wet- en regelgeving in de praktijk en op welke wijze een permissiestrategie kan worden ontwikkeld.