Aanpassing van de AERIUS calculator

1199 799 Mees Ruimte & Milieu

Na de update van AERIUS 2020 op 15 oktober 2020, is er een nieuwe update van de AERIUS…

lees meer

Veranderingen onder de Omgevingswet: rollen van het college en de raad

2048 1151 Mees Ruimte & Milieu

Naar verwachting treedt de Omgevingswet (Ow) op 1 juli 2022 in werking. Onder de Omgevingswet gaat de rol…

lees meer

Coördinatieregeling onder de Omgevingswet

1920 1276 Mees Ruimte & Milieu

Met de Omgevingswet (Ow) vindt stroomlijning van alle regelgeving in het omgevingsrecht plaats. Eén van de aspecten die…

lees meer

Wat verandert er door de Omgevingswet?

1200 802 Mees Ruimte & Milieu

Met de komst van de Omgevingswet worden 26 wetten gebundeld in één wet en vier besluiten. Het doel…

lees meer

Overgangsrecht onder de Omgevingswet

1568 816 Mees Ruimte & Milieu

Naar verwachting treedt de Omgevingswet (Ow) op 1 januari 2022 in werking. In blogs en literatuur wordt veel…

lees meer

Uitzondering directe m.e.r.-plicht voor kleine projecten

1024 486 Mees Ruimte & Milieu

Sinds het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof, veroorzaakt de bestemmingsplanprocedure in combinatie met een vergunning vanwege het…

lees meer

Extern salderen kan oplossing zijn voor vastgelopen projecten met stikstofproblematiek?

1568 816 Mees Ruimte & Milieu

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid van extern salderen. Dit instrument kan een oplossing bieden voor uw…

lees meer

Vergunningsvrij bouwen anders in de Omgevingswet

743 455 Mees Ruimte & Milieu

MEES merkt op: bijbehorend bouwwerk wordt anders Vergunningsvrij bouwen wordt anders. Nieuw daarbij is het nadrukkelijke onderscheid tussen…

lees meer