WIJ ZIJN MEES

OVER MEES RUIMTE & MILIEU

ONZE VISIE

De afgelopen jaren heeft de vastgoedwereld veel veranderingen doorstaan. De markt trekt aan en de bouwprojecten, klein en groot, komen weer op gang. Maar niet alles wordt weer zoals het was. Er is  meer focus op de kostenkant en de verder terugtredende overheid legt de bal vaker neer bij de initiatiefnemer. Mondigere burgers zorgen er bovendien voor dat het toestemmingentraject nu meer dan ooit kritisch wordt gevolgd. Wat ertoe leidt dat de druk toeneemt om het proces foutloos te doorlopen. Daarnaast is in de wetgeving veel veranderd en is deze ook nog volop in ontwikkeling, voornamelijk zijn de ogen nu gericht op de komst van de Omgevingswet. Dit en meer leidt er toe dat het verkrijgen van toestemming om in Nederland iets te ontwikkelen aan verandering onderhevig is en een andere aanpak vereist dan voorheen. Een specialisme dat wij “permissiemanagement” noemen. Dat gaat verder dan alleen het leveren van diensten om de vergunningen te verkrijgen. Permissiemanagement houdt in dat wij het gehele traject begeleiden van ‘willen’ naar ‘mogen’. Daarvoor voelen wij ons verantwoordelijk. Wat ons betreft mag geen enkele ontwikkeling stranden of onnodig vertragen, want elk initiatief verdient een soepele afhandeling.

ONZE WERKWIJZE

Zoals gezegd: Elk initiatief verdient een soepele afhandeling. Voor ons is dat een mooie uitdaging waarin wij graag onze tanden zetten. Wij richten ons mede op de drijfveren en belangen van de betrokken partijen en zorgen ervoor dat zowel de vergunningverlenende instantie als de initiatiefnemer het vergunningentraject soepel doorlopen. In onze overtuiging is hiervoor niet de kennis van de regels doorslaggevend. Dat is wat ons betreft een basisvoorwaarde en natuurlijk hebben wij die kennis in ruime mate in huis. Onze onderscheidende kracht zit vooral in betrokken partijen volgens afspraak en binnen de gestelde tijdlijnen te laten presteren. En liefst op een prettige manier. Daarvoor hebben we mensen in huis met veel expertise, ervaring, inlevingsvermogen en de juiste sociaal-communicatieve vaardigheden.

Bedrijven en particulieren vinden het vaak erg lastig om de juiste vergunningen te verkrijgen waarmee uiteindelijk het idee tot uitvoering gebracht kan worden. Wij hebben hier juist ons vak van gemaakt! Wij zien het als een sport (soms topsport) om ervoor te zorgen dat initiatiefnemer en toestemmingverleners op een prettige manier soepel door de goedkeuringsfase heen gaan. En dan natuurlijk ook binnen de gestelde tijdslijnen. Wij zijn dienstbaar ingesteld. Maar we pakken ook de regie, omdat we resultaatgericht zijn. En als een project volgens plan wordt afgerond, dan geeft het een goed gevoel dat we dat mede mogelijk hebben gemaakt. Eigenlijk is trots een beter woord. Dat maakt ons enthousiaste experts die voor u tot het gaatje gaan.

WAAROM? – ONZE DRIJFVEER

Omdat wij vinden dat elk initiatief een soepele afhandeling verdient en geen enkel goed ontwikkelplan mag stranden of onnodig vertragen. Daar staan wij voor. Daarnaast helpen we graag anderen en omdat we het gewoon leuk vinden als we alles uit de kast moeten halen om het voor elkaar te krijgen. Daar gaan wij voor.

HOE DOEN WE DAT?

Door een onafhankelijk bureau te zijn, gespecialiseerd in Permissiemanagement. Die expertise, gecombineerd met onze bevlogenheid en betrokkenheid, maakt ons anders dan anderen.

WAT BIEDEN WE DAN?

Rust en overzicht voor onze opdrachtgevers, door de regie te voeren over het gehele traject van ‘willen’ naar ‘mogen’. Met uiteindelijk de vereiste toestemming om te starten als resultaat. Zó maken wij de realisatie van ontwikkelplannen in Nederland mede mogelijk.