Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT MEES RUIMTE & MILIEU

Privacy Policy
Uw privacy is van groot belang voor Mees Ruimte & Milieu. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij?
U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Mees Ruimte & Milieu en de geregistreerde deskundigen te weten komen. Wij verzamelen gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het?
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen dan wel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Indien in de toekomst binnen Mees Ruimte & Milieu een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet- of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, directe marketing doeleinden.

Google Analytics
Mees Ruimte & Milieu maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Mees Ruimte & Milieu te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door de cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google gebruikt deze informatie om voor Mees Ruimte & Milieu bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteiten op te stellen voor Mees Ruimte & Milieu en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor privacy beginselen en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Hyperlinks
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de Privacy Policy van deze derde partijen, en niet die van Mees Ruimte & Milieu, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar invoert dan wel openbaar maakt.

Beveiliging
Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan Mees Ruimte & Milieu puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij hiertoe geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes.

Wijzigingen
Mees Ruimte & Milieu behoudt zich het recht om deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen en updates
Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de Privacy Policy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen. Gebruikt u daartoe het mailadres info@meesruimteenmilieu.nl