Trainingen permissiestrategie

Trainingen permissiestrategie

Trainingen permissiestrategie 150 150 Mees Ruimte & Milieu

We gaan ook trainingen geven op onze eigen locaties, waarvoor u individueel kunt inschrijven. U leert het instrumentarium te gebruiken die de Wro (Wet ruimtelijke ordening), Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en Crisis- en herstelwet bieden. Hierdoor bent u in staat om procedures te versnellen, het proces beter beheersbaar te maken en daarmee de kosten van uw project te verminderen. De trainingen worden verzorgd in Haarlem en Zoetermeer. Voor aanvullende informatie, trainingsdata en aanmelding kunt u het volgende mailadres gebruiken info@meesruimteenmilieu.nl.