Voor de wijk Holy Zuidoost in Vlaardingen, ook wel “De Nieuwe Vogelbuurt” genoemd, is de ambitie om de typische naoorlogse wijk te transformeren naar een aantrekkelijk groenstedelijk woonmilieu. Hiervoor werd in 2004 een grootschalige aanpak vastgesteld voor renovatie, sloop en nieuwbouw van diverse woonblokken. Het uitwerkingsplan “Holy Zuidoost Midden, 6e uitwerking (deelplannen 7 t/m 11)” betreft een nieuwe fase van herstructurering en is op 14 april door het college vastgesteld. Het plan ziet toe op de nieuwbouw van 177 eengezinswoningen.
Wij feliciteren Waterweg Wonen en Dura Vermeer met deze mooie stap in het proces!
Mees Ruimte & Milieu heeft ten behoeve van de planologische procedure begeleid het uitwerkingsplan opgesteld.
Voor meer informatie, kijk op www.denieuwevogelbuurt.nl.