Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Noord-Brabant hebben het doel gesteld om viertal ecoducten te realiseren ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur in Noord-Brabant. De ecoducten dienen passage van fauna mogelijk te maken over de snelweg A50, de snelweg A2, de provinciale wegen A324 en A396. In samenwerking met TOP-consultants is de vergunningenlast in kaart gebracht, is overleg gevoerd met bevoegd gezag en zijn ruimtelijke onderbouwingen opgesteld.

Websites:
Meer info over ontwikkeling

Meer info over ontwikkeling

Meer info over ontwikkelaar