Aan de rand van de bestaande woonbebouwing van de kern Ter Aar wordt door Volker Wessels Vastgoed 35 vrijstaande woningen, 7 rijwoningen en 74 garageboxen ontwikkeld. Door de geringe begrenzing met het bestaande openbaar gebied is een op zichzelf staand wijkje ontstaan met een eigen besloten karakter.  Dit karakter wordt doorgezet in het ovaalvormige stratenpatroon.Mees Ruimte & Milieu heeft permissiemanagement verzorgd, waarbij met name het bestemmingsplan is opgesteld en in procedure is gebracht.