Onze felicitatie gaat uit naar Port of Harlingen met het verkrijgen van een bouw- en watervergunning voor de bouw van een nieuwe damwand en kadeconstructie, de Vluchthaven genoemd. Daarmee geeft Port of Harlingen invulling aan haar missie; het creëren van een veilige haven door zorg te dragen voor de nautische veiligheid en te voorzien in adequate haveninfrastructuur. De haven van Harlingen ligt aan de prachtige Waddenzee, die sinds 2009 tot het UNESCO Werelderfgoed behoort en daarom goed beschermd moet worden. MEES heeft in opdracht van Port of Harlingen deze vergunningen mogen aanvragen en het permissiemanagement uitgevoerd. Op de foto is te zien hoe de boorankers voor de kademuur worden aangebracht.