Hierbij feliciteren wij Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, SUSTAY en Stebru met het onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen: “Meerburgerpolder Zuid, Woonblok” en “Meerburgerpolder Zuid, Centrumblok”. De bestemmingsplannen maken maximaal 637 woningen, 2.000 m2 detailhandel (supermarkt), 500 m2 leisure en 1.000 m2 zorgpraktijk mogelijk. MEES heeft voor deze ontwikkeling permissiemanagement verzorgd, waaronder het opstellen van het bestemmingsplan in samenwerking met de gemeente Zoeterwoude en het begeleiden van de procedure. Meer informatie vindt u op de sites van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, SUSTAY en Stebru.