Stebru Transformatie is sinds 2012 betrokken bij de herontwikkeling van het Westhovenplein in Den Haag Moerwijk. In nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag is het gelukt om sociale woningbouw en een woonzorgconcept in een plan met een gemeenschappelijke binnentuin te faciliteren. Zorgorganisatie Saffier zal 119 zorgeenheden gaan huren waarbij Syntrus Achmea de panden als belegger zal afnemen. Voor woningbouwcorporatie Arcade worden 64 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd.  De voor het project benodigde vergunningen zijn inmiddels aangevraagd, de sloop van de bestaande opstallen start in het tweede kwartaal en de bouw zal naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie van start gaan. Voor de daadwerkelijke sloop worden eerst de waardevolle materialen uit de gebouwen `geoogst`. Mees heeft hierbij het planologische traject begeleid, onderdeel hiervan was het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.