Het bedrijventerrein Wisselspoor is een industrieel en in onbruik geraakt gebied in de stad Utrecht. NS heeft in samenwerking met de gemeente voor het bedrijventerrein een ontwikkelvisie opgesteld. De visie en het kader zijn vertaald in het bestemmingsplan ‘2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 1’.

 Het doel van de ontwikkeling is een geleidelijke transformatie van het industriële gebied tot een gemengd woon- en werkgebied. Het cultureel erfgoed, twee industriële werkloodsen, op de planlocatie blijft behouden en krijgt in de toekomstige situatie een nieuwe bestemming.  Naast een gevarieerd aanbod van woningen zijn in dit gebied straks andere interessante voorzieningen te vinden zoals ambachtelijke horeca en creatieve bedrijvigheid.

In het bestemmingsplan wordt de realisatie mogelijk gemaakt van maximaal 150 woningen en circa 2.850 m2 bruto vloeroppervlakte aan (creatieve) bedrijvigheid, culturele voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, horeca en voorzieningen die bij de bestemming horen, zoals ondergeschikte detailhandel. Daarnaast wordt een park en een groene spoorzone gerealiseerd, waarmee het gebied een groen en stads karakter krijgt.

Mees Ruimte & Milieu heeft in opdracht van Synchroon permissiemanagement verzorgd en de planologische procedure begeleid.