Hierbij feliciteren wij Van Omme & De Groot met het verkrijgen van een onherroepelijk vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming. Op de hoek van de Fazantenlaan en de Patrijzenlaan in Oostvoorne is een groot terrein dat nu nog braak ligt. Van Omme & De Groot is voornemens hier 71 woningen te ontwikkelen. Het plan omvat royale vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en geschakelde woningen. Prettig wonen met de natuur (natura 2000-gebied Voornes Duin) om de hoek. Voor deze ontwikkeling heeft Mees het vergunningentraject ten aanzien van stikstofdepositie in natura 2000-gebied verzorgd, waarbij met succes gebruik gemaakt is van het stikstof registratie systeem.